prof. lapicz umkDwoje naukowców z Wydziału Filologicznego UMK- prof. Czesław Łapicz oraz prof. Mirosława Buchholtz znalazło się wśród zwycięzców drugiej edycji konkursu, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.


Dr hab. Czesław Łapicz prof. UMK, który kieruje Instytutem Filologii Słowiańskiej UMK, otrzyma 800 000 zł na badania dotyczące najstarszego polskiego przekładu Koranu na język polski. Projekt nosi tytuł „Tefsir – projekt filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z drugiej połowy XVI w.". 

Prof. dr hab. Mirosława Buchholtz, która zarządza Katedrą Filologii Angielskiej UMK, dostanie na tłumaczenie na język angielski i wydanie monografii pt. „Henry James i sztuka auto/biografii” 29 333 zł.

Trzy inne projekty pracowników UMK zyskały dofinansowanie jako wnioski Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Docenione projekty to:

1. Projekt pt. „Niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik historyczny” dr. hab. Krzysztofa Kopińskiego z Zakładu Źródłoznawstwa i Edytorstwa UMK.

2. Projekt pt. „Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1479-1515 r.) - opracowanie edytorskie i analiza treści” prof. dr. hab. Krzysztofa Mikulskiego, kierownika Zakładu Historii Gospodarczej UMK.

3. Projekt pt. „Traktat „De institutione regii pueri” jako przykład humanistycznego modelu wychowawczego na tle kultury dworskiej królestw Europy Środkowej na przełomie XV/XVI w. – badania Źródłoznawcze i edycja” dr. hab. Piotra Olińskiego z Zakładu Historii Średniowiecza UMK.

Ogółem złożono 540 wniosków konkursowych, z czego 209 projektów nagrodzono.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->