upwrMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dotację celową w wysokości 4 mln zł na zakup aparatury diagnostycznej dla pracowni rezonansu magnetycznego funkcjonującej w ramach Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych.

Otrzymane z resortu nauki środki zostaną przeznaczone na zakup rezonansu magnetycznego, dzięki któremu będzie prowadzona diagnostyka, głównie układu nerwowego i krążenia, ale także innych schorzeń, takich jak choroby układu pokarmowego czy układu oddechowego.

W Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, której kierownikiem jest prof. Józef Nicpoń, prowadzone są kardiologiczne badania przedkliniczne na styku medycyny weterynaryjnej i medycyny ludzkiej. Postęp w tych naukach opiera się na opracowaniu nowych technik diagnostycznych i zabiegowych oraz na wprowadzaniu nowych technologii. Po wstępnych pracach teoretycznych i eksperymentach in vitro, kolejnym etapem są badania na zwierzętach.

Centrum świadczy usługi w zakresie eksperymentalnego testowania innowacyjnych technologii biologicznych i medycznych. Zlokalizowane zostało między dwoma budynkami Kliniki Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów oraz budynkiem Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych. Jego bazę stanowi zwierzętarnia dla dużych zwierząt, pomieszczenia laboratoryjno-badawcze: pracownia angiograficzna i elektrofizjologiczna, pracownia ultrasonograficzna i elektrokardiograficzna, laboratorium diagnostyki obrazowej, pracownia rezonansu magnetycznego oraz pracownia tomografii komputerowej, a także pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla ludzi i zwierząt.

Rezonans magnetyczny, który zostanie zakupiony za przyznaną uczelni kwotę 4 mln zł, to kolejny wysokospecjalistyczny aparat diagnostyczny. Centrum jest już wyposażone w ultrasonograf kliniczny z głowicą elektroniczną i videoprinter oraz wielofunkcyjny komputerowy systemu EKG.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->