znak owalny PTFarm krzywe W dniach 11-12 września 2015 r. we Wrocławiu odbędzie się pierwsza edycja Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA.

Świetna kadra dydaktyczna, ciekawy program oraz wiele atrakcji spowodują, że będzie to z pewnością niezapomniane doświadczenie dla wszystkich uczestników tego wyjątkowego spotkania. Niewątpliwą atrakcję Kongresu FARMACJA 21. jest SESJA PLAKATOWA. Wszystkich studentów, doktorantów i naukowców interesujących się naukami farmaceutycznymi Organizatorzy zachęcają do zaprezentowania w formie plakatu wyników swoich badań, obserwacji, opisów przypadków, doświadczeń klinicznych na temat opieki farmaceutycznej i roli farmaceuty w ochronie zdrowia. Streszczenia prac, po zaakceptowaniu ich do publikacji, zostaną wydane w oficjalnej Książce Kongresowej. Miejscem Kongresu jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej znajdujący się na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

UWAGA: Przy rejestracji na Kongres F21 dla studentów uczelni medycznych obowiązuje specjalna, niższa cena.

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne - wiodące i największe towarzystwo naukowe o ponad 65-letniej historii, które skupia farmaceutów. Zasadnicze kierunki działalności towarzystwa to wspomaganie ruchu naukowego i utrzymywanie jego wysokiego poziomu oraz szerokiego zakresu badań, a także ugruntowanie u wszystkich członków zawodu przekonania o potrzebie stałego poszerzania wiedzy i przygotowanie ich do pracy w warunkach pełnej konkurencji na rynkach Unii Europejskiej.

OCI - organizator regionalnych konferencji naukowo-szkoleniowych dla farmaceutów pod marką DLAFARMACEUTY.INFO. W ciągu 2 ostatnich lat zorganizowano łącznie 89 konferencji, w których uczestniczyło ponad 6 100 farmaceutów z całej Polski. Organizator interdyscyplinarnych międzynarodowych kongresów medycznych z cyklu KOBIETA I MĘŻCZYZNA. W dotychczasowych pięciu edycjach kongresu wzięło udział blisko 2 600 uczestników z 20 krajów.

Do udziału w Kongresie Organizatorzy szczególnie gorąco zapraszają farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych, w myśl zasady, że to tam powinna mieć miejsce opieka farmaceutyczna, to tam każdy pacjent powinien znaleźć kompetentnego doradcę, który będzie jego zaufanym przewodnikiem w poszukiwaniu zdrowia.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Kongresu: http://farmacja21.pl/

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->